پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ Thursday, 20 January , 2022
درنگ هایی برای انتخاب 30 اکتبر 2019
آیا برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۸ باید تجدید نظر کرد؟

درنگ هایی برای انتخاب

*حدود چهل سال پیش به جمهوری اسلامی اکثر قریب به اتفاق، رای آری دادند. چهل سال، زمان زیاد و کافی برای آزمون کارآمدی یک نظام اجتماعی است. اینک لازم است تامل جدی صورت پذیرد. به نظر می‌ رسد منظور از اسلامی به عنوان صفت برای جمهوری در ابتدای این راه، لزوم همسویی تفاسیر از موضوعات […]