سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۴۰۰ Tuesday, 18 January , 2022
همه اشخاص مرتبط با پلاسکو 30 ژانویه 2017
علیرضا مقدم(حقوقدان و وکیل دادگستری)

همه اشخاص مرتبط با پلاسکو

به خاطر میخی، نعلی افتاد و به خاطر نعل، اسبی افتاد و به خاطر اسبی ، سواری افتاد و به خاطر سواری، جنگی شکست  خورد و به خاطر شکستی، مملکتی نابود شد و همه این ها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود. وقوع بسیاری از حوادث تلخ و دردناک به خاطر قصور […]