کاهش کارتهای سوخت در جایگاه ها| رد احتمال افزایش قیمت بنزین تا سال ۱۴۰۲

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: براساس پیگیری ما، متاسفانه کمتر شدن کارتهای سوخت در جایگاه های سوخت اتفاق افتاده بود.

بیشتر بخوانید