جناب آقای روحانی خطا کردید
جناب آقای روحانی خطا کردید

صدای اصلاحات- قبلا که بنزین لیتری هزار تومان بود نوشتم که با بالاترین قیمت در ایران عرضه می شود. اگر نیک بنگرید وقتی قیمت حامل های انرژی را با دلار دوازده هزار تومانی محاسبه می کنیم آنرا در ایران ارزان می یابیم اما آنچه را که در نظر نمی آوریم قیمت ناعادلانه ی ارز است […]

صدای اصلاحات- قبلا که بنزین لیتری هزار تومان بود نوشتم که با بالاترین قیمت در ایران عرضه می شود. اگر نیک بنگرید وقتی قیمت حامل های انرژی را با دلار دوازده هزار تومانی محاسبه می کنیم آنرا در ایران ارزان می یابیم اما آنچه را که در نظر نمی آوریم قیمت ناعادلانه ی ارز است که نتیجه ی ناکارآمدی نه تنها دولت که حاکمیت در جمهوری اسلامی و همچنین موضع گیری های افراطی است که سبب ساز تحریم های کنونی گردیده است. از آنچه که غافل می شویم هم بایستی سخن راند و آن اینکه مردم ما وقتی مجبورند اجناس ضروری خود را به چند برابر قیمت آن خریداری نمایند در حقیقت ماهانه مقادیری بسیاری از هزینه هایی را که بایستی برای تربیت، رشد و نیازهای اساسی فرزندان شان هزینه کنند، در حقیقت به دولت یارانه می دهند.
جناب آقای روحانی دهها هزار میلیاردی که مردم(مردمی که به امیدی برای غلبه بر نابخردی ها به شما رای داده بودند) به دولت تان یارانه می دهند، ارزانی شما و وزرایی که تنها دلیل انتخاب شان دزدی از سفره ی مردم بوده و پیشکش آقازاده های برخوردار و متمول حکمرانان، این بنزین را برای قشر آسیب پذیر نگه می داشتید تا از فردا دچار گرانی های فزاینده تر در قیمت دیگر اجناس و حمل و نقل نگردند. یقینا دولت تان آستانه ی تحمل وکلا، قضات و وزرا را لحاظ نموده و از طریق آنان از قیمت ضروریات و مایحتاج مردم و سفره های شان خبر دار می گردد.
خوب تمام کارشناسان در موضوع مقایسه درآمدها و کیفیت زندگی کشورهایی که قیمت بنزین در آن ها را مثال می زنید گفتنی ها را گفته اند. جناب آقای رئیس جمهور آیا آن همه منت بر سر آقا زاده ها به جهت استفاده از منابع زیر زمینی و خدادادی که متعلق به نسل های آتی می باشد هم می نهید؟!
اگر شمایی که بیش از سی و پنج سال جزو حکمرانان تراز اول مملکت بودید، از مواضع کشور در مورد مسائلی که منجر به تحریم ها گردید قبل از ریاست جمهوری خبر نداشتید مظلوم ترین دولت تاریخ تان می نامیدم ولی شما که آگاهی داشتید و به این مردم داغدیده و مصیب زده وعده گشایش های آن چنانی دادید!؟
امروز که خبر گران شدن بنزین را شنیدم حیرت نکردم چرا که تنها راه برون رفت مدیران و حکمرانی فاسد و ناکارآمد از بحران ها را دست بردن به جیب مردم می دانم. بارها گفته و نوشته ام و در هر جمعی می توانم ثابت کنم که بنزین حتی وقتی هزار تومان بود، در ایران بالاترین قیمت را داشت. اگر پول این مردم و یا سرمایه ی نسل های آتی به جیب مفسدان نمی رفت می توانستیم قبول کنیم که برای اجرای عدالت بنزین گران شود.
حال که این موضوع هم گذشت و از فردا کوچک تر شدن سفره های مردم برایشان عادی شده و به قیمت های جدید عادت خواهند نمود، اقلا برای دلخوشی چند روزه ی این مردم وزرایی را که در دهه های قبل یا جزء مفسدان بودند و یا دستیار فاسدان و وزرایی که فسادشان عیان گردیده است، بر کنار کنید تا اقلا یک برگ قابل دفاع در کارنامه دولت هشت ساله تان برای تاریخ بماند.