بدون مردان خیابانی، زنان خیابانی معنا پیدا نمی کنند
بدون مردان خیابانی، زنان خیابانی معنا پیدا نمی کنند

پدیده زنان خیابانی در زمره مهم ترین آسیب های اجتماعی است که در همه جوامع دیده شده و همواره در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و از آن می توان به عنوان یکی از خطردارترین معضلات جامعه نام برد. این معضل را می توان پدیده ای شهری دانست که در کلانشهرها بیشتر مورد […]

پدیده زنان خیابانی در زمره مهم ترین آسیب های اجتماعی است که در همه جوامع دیده شده و همواره در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و از آن می توان به عنوان یکی از خطردارترین معضلات جامعه نام برد. این معضل را می توان پدیده ای شهری دانست که در کلانشهرها بیشتر مورد توجه بوده و دلیل اصلی این مسئله، گمنامی فرد در جامعه شهری است که گسترش آن می تواند علاوه بر روسپیگران، جامعه را نیز در راستای بروز مشکلات مختلف تهدید کند. از این رو این پدیده که نوعی ناهنجاری اجتماعی محسوب می گردد، خاصیت آسیب زایی هم دارد و باید با بررسی ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن، عوامل شکل گیری و راه های پیشگیری اش را کشف نمود. همان آسیب هایی که به صورت های آشکار و پنهان در خود جای داده و همواره با پیچیدگی های فراوانی به لحاظ شناخت مشکلات پس از وقوع آن همراه است. زنان خیابانی افرادی هستند که با انگیزه های متفاوت اقدام به روسپیگری کرده و از این راه معاش می کنند. یکی از مهم ترین دلایل روی آوردن زنان به این عمل، انگیزه اقتصادی است که ناشی از فقر مالی توام با فقر فرهنگی می باشد. با توجه به افزایش سن ازدواج و نیز افزونی آمار طلاق در کشور، پدیده زنان خیابانی هم روند رو به رشدی داشته و امروزه این معضل در جامعه ملموس شده است. طلاق از این جهت قوه محرک این پدیده محسوب می شود که باعث قطع درآمد زنان شده و منجر به بی سروسامانی اقتصادی آنها می گردد. همین است که بسیاری از زنان مطلقه پس از جدایی به این کار روی آورده و روسپیگری را به عنوان شغل خود برمی گزینند. چراکه در صورت عدم اشتغال نمی توانند با توجه به شرایط دشوار اقتصادی جامعه، خود و فرزندانشان را از لحاظ مالی تامین کنند اما در عین حال هستند زنانی که با وجود شرایط مالی دشوارتر، هرگز این مسیر را انتخاب نکرده و هیچ عاملی را دلیل درستی بر توجیه بی عفتی خود نمی پذیرند؛ البته بسیاری از زنان روسپی از خطرات ناشی از این اقدام غیراخلاقی خود آگاهند و با وجود این خودآگاهی به خودفروشی گرایش پیدا می کنند. اکثر این زنان از خانواده هایی برخاسته اند که انحرافات اجتماعی روال عادی زندگی آنها بوده و همین باعث شده برای فرار از شرایط نابسامان خانوادگی به پدیده ای پناه بیاورند که مشکلات دو چندانی را برایشان به ارمغان خواهد آورد. علاوه بر مسائل اقتصادی، اختلالات روانی و نیز بی توجهی به ارزش های دینی در شکل گیری زنان خیابانی اهمیت بسزایی داشته و تضعیف ارزش های معنوی در فرد در کنار وجود مشکلات شخصیتی از مهمترین علل شیوع این ناهنجاری اجتماعی بوده است. از دیگر پیامدهای گرایش به روسپیگری علاوه بر گرایش زنان به اعتیاد و نیز ابتلا به انواع بیماری های مقاربتی، افزایش ناامنی در جامعه و سست شدن بنیان خانواده می باشد. اغلب این زنان در خانواده هایی پرورش یافته اند که در آن جایگاهی برای زن قائل نشده و ارزش گذاری افراد تنها بر حسب جنسیت آنها صورت پذیرفته است. از این رو افراد از خانواده طرد شده و خیابان ها و افراد درون آن را به خانواده نابهنجار و غیرمنسجم خود ترجیح می دهند. البته این را نیز باید افزود که اگرچه ارتباط خارج از عرف خانواده و جامعه برای دختران ناپسند است، می باید برای پسران نیز به همان اندازه مقبوح تلقی شود و همین باعث این است که در کنار پدیده زنان خیابانی، مقوله دیگری به نام مردان خیابانی هم مورد تحلیل قرار گیرد. مردان خیابانی افرادی هستند که با صرف وقت زیادی در خیابان ها به دنبال رفع نیازهای عاطفی و روانی خود بوده و در این بین زنان را قربانی ارضای نیازهای خود می کنند؛ نیازهایی که برخاسته از امیال و شهوات آنی جنسی است که زودگذر و قابل کنترل می باشد ولی با بها دادن به آن، مصائب فراوانی در انتظار طرفین این مقوله خواهد بود. در نتیجه تقاضا سبب به وجود آمدن عرضه بوده و در صورت عدم وجود مردان خیابانی، زنان خیابان نیز معنا نخواهند داشت. چرا باید در جامعه، آزادی را برای پسران آزاد دانست و آنها را از بسیاری از محدودیت ها و اصول و قیود مصون کرد ولی در مقابل، دختران را مصرانه در برابر این آزادی که در بسیاری از مواقع به ولنگاری و بی بندوباری پسران منجر می شود، محدود و محدودتر نمود؟ البته که رابطه پسران نیز به نوعی رابطه دوسویه است و در ارتباط با جنس مخالف صورت می پذیرد و در صورت عدم وجود دختران، رابطه ای شکل نخواهد گرفت ولی سوال اصلی اینجاست که چرا این روابط در دختران باید به صورت پنهانی و غیرعلنی رخ داده و برای پسران نوعی ارزش و افتخار تلقی شود!؟ باید پذیرفت که پدیده زنان خیابانی از واقعیت های تلخ جامعه است و پیامدهای ناگواری را به دنبال خواهد داشت که اگر چنان چه این روند با شدت و سرعت زیادی ادامه پیدا کند به سان مردابی می گردد که جامعه را در خود فرو خواهد برد. حال با انگیزه پول باشد و یا انگیزه ای غیر از آن؛