بسمه تعالی

حزب مردمی اصلاحات ایران اسلامی با رویکرد میانه روی و اعتدال درآذر ماه سال ۱۳۹۲ توسط حجت الاسلام محمد زارع فومنی بعنوان رئیس هیئت موسس تاسیس گردید.

این حزب تا بحال چندین کنگره سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بصورت سراسری برگزار نموده و هدف اصلی آن اعتلای جنبش تشکل گرایی و پیاده سازی اصول کار حزبی در کشور می باشد.

حزب مردمی اصلاحات به دبیرکلی حجت الاسلام محمد زارع فومنی از شاگردان حضرات آیات منتظری ، صانعی ، موسوی تبریزی،  موسوی اردبیلی ، بیات زنجانی بوده و با گرایش سیاسی در مکتب آیت الله هاشمی رفسنجانی چندین دوره مسئولیت ستاد های انتخاباتی ایشان را در سطح کشور عهده دار بوده است ، ایشان همواره عزم خود را جزم نموده تا بعنوان صدای مردم مطالبات مردمی را به گوش مسئولین برساند هرچند در این راه سختی های فراوانی را متحمل شده است ولی هرگز ناامید از دفاع از حق مردم نگردیده و با اعتقاد به شعار سکوت در برابر بی عدالتی عین ظلم است به راه پرنشیب دفاع از حق مردم ادامه داده است.

حزب مردمی اصلاحات با ایجاد روزنامه سراسری صدای اصلاحات و تاسیس ۲۸ دفتر در مراکز استانی از فعال ترین احزاب بسیار منسجم و دارای تشکیلات حزبی می باشد.