تغییرسبک زندگی جامعه؛ازقهوه خانه گردی تاکافه نشینی
تغییرسبک زندگی جامعه؛ازقهوه خانه گردی تاکافه نشینی

به گزارش صدای اصلاحات در گذشته در قهوه ‌خانه ‌ها نوعی همسویی در الگوهای رفتاری مشاهده می ‌شد و آن‌ چیزی که قهوه‌ خانه‌ ها را برجسته می ‌کرد آن بود که مردان برای گذران اوقات فراغت و زنگ تفریح خود در این مکان‌ ها حاضر می‌ شدند. اما اکنون دختران می ‌توانند با امنیت […]

به گزارش صدای اصلاحات در گذشته در قهوه ‌خانه ‌ها نوعی همسویی در الگوهای رفتاری مشاهده می ‌شد و آن‌ چیزی که قهوه‌ خانه‌ ها را برجسته می ‌کرد آن بود که مردان برای گذران اوقات فراغت و زنگ تفریح خود در این مکان‌ ها حاضر می‌ شدند. اما اکنون دختران می ‌توانند با امنیت خاطر بیشتری در کافه ها حضور یابند. در واقع آن چیزی که تغییر یافته این است که کافه و کافه ‌گردی به صورت نوعی سبک زندگی جدید ومدرن با تلفیق سلیقه‌ های جدید و نوین رواج یافته است. زمانی که از واژه‌ سلیقه‌ های مدرن یاد می ‌شود نگاه ‌ها به جامعه‌ دخترانی معطوف است که می ‌خواهند به نحوی از پوسته‌ اسارت‌ بار گذشته رهایی یابند؛ زیرا زمانی که دختران قصد قرار ملاقات با شخصی را دارند راحت ‌تر می‌ توانند از خانواده برای حضور در این مکان کسب اجازه کنند تا اینکه بخواهند در فضایی مانند پارک قرار دیدار بگذارند. براساس یک پیمایش، حدود سی و دو درصد برای داشتن قرار به کافه ‌ها می ‌روند. به نظر، بیشتر این قرارها و ملاقات ‌ها توسط جوانان اتفاق می ‌افتد و این موضوع بیانگر آن است که فضای کافه ‌ها برای قرار ملاقات قشر جوان بسیار مناسب بوده و فضاهای دیگر برای چنین قرارهایی با حصار و محدودیت اجتماعی همراه است. حال آنکه در دوران گذشته افراد می ‌توانستند در هر فضایی قرار دیدار بگذارند. لذا می‌ توان گفت دافعه‌ اجتماعی موجود در جامعه باعث شده افراد بیشتر به فضاهایی مانند کافه‌ ها جذب شوند. طبق این پیمایش حدود چهل و پنج درصد افراد برای نوشیدن چای و بیست درصد برای نوشیدن قهوه به کافه ‌ها می‌روند. کافی‌شاپ فضایی است که به نوشیدن قهوه تاکید می ‌کند ولی طبق این آمارها، بیشتر افراد برای نوشیدن چای در کافه‌ ها حضور می ‌یابند. پس باید گفت این گونه نیست که افراد با محتوای کافی ‌شاپ ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده باشند بلکه در واقع افراد در راستای کارکرد قهوه ‌خانه‌ ها در مکانی تحت عنوان کافه ‌ها حضور می ‌یابند. این که پنجاه درصد پاسخگویان برای تفریح و سی و نه و نیم درصد برای وقت گذراندن به کافه می روند، بیانگر آن است که در جامعه محدودیت‌ هایی برای تفریح و وقت‌ گذرانی جوانان وجود دارد که باعث شده تمایل به سمت کافه‌ نشینی افزایش یابد. البته فراهم بودن فضایی برای گذران وقت جوانان نقطه‌ قوت است. کافه ‌نشینی نوعی سبک زندگی پسامدرن است و افراد با انتخاب کافی ‌شاپ قصد دارند نوعی تعامل بین امر محلی و جهانی را فریاد بزنند. زمانی که از بیرون به کافه ‌ها نگریسته شود آشکار می گردد که به دلیل گران‌ بودن قیمت کافه ‌ها تنها قشر خاصی از جامعه می‌ توانند در چنین فضایی حضور یابند. در واقع گرانی یکی از عواملی است که باعث شده هنوز کافه‌ ها ظرفیت داشته باشند؛ گویی این فضا تنها برای قشر خاصی از جامعه راه‌ اندازی شده است که در صورت کاهش قیمت‌ ها و افزایش تعداد چنین فضاهایی به مراتب تعداد بیشتری از جوانان نیز به نحوه افراطی به آن پناه می ‌برند. زیرا در جامعه‌ ما جوانان با بحران هویتی از سطح خرد تا کلان مواجه هستند. در سطح خرد هنوز برقراری رابطه‌ جوانان با جنس مخالف در فرهنگ ایران به‌ درستی تعریف نشده، در سطح میانه مشکلات اشتغال و در سطح کلان بحران کم ‌تفاوتی و بی‌ تفاوتی اجتماعی موج می ‌زند که گریبان جامعه را گرفته است. جوانان ما با بحران هویتی مواجه هستند و این امر باعث شده افراد به فضاهایی که در آن احساس امنیت دارند متمایل شوند. نگاه آسیب ‌شناسانه به کافه و کافه ‌نشینی بیانگر آن است که در کافه ‌ها چه می ‌گذرد؟ چه الگوهایی مطرح می ‌شود؟ آیا کافه‌ ها مکانی برای گذران اوقات فراغت جوانانی است که فردای خود را فعال ‌تر در محل کارشان حضور داشته باشند یا بخش اعظم زندگیشان در چنین فضاهایی خلاصه می شود؟