فعلا قصد معرفی معاون اجرایی رئیس‌جمهور را نداریم/ دلیل اختصاص بودجه به معاونت اجرایی
فعلا قصد معرفی معاون اجرایی رئیس‌جمهور را نداریم/ دلیل اختصاص بودجه به معاونت اجرایی

رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره معرفی معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: ‌ در حال حاضر قصد معرفی معاونت اجرایی رئیس‌جمهور را نداریم. ” صدای اصلاحات “ سید محمود واعظی درباره اختصاص بودجه به معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری آن هم در شرایطی که معاون اجرایی رئیس‌جمهور مشخص نیست، گفت: در حال حاضر معاونت اجرایی فعالیت‌هایی که در گذشته انجام […]

رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره معرفی معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: ‌ در حال حاضر قصد معرفی معاونت اجرایی رئیس‌جمهور را نداریم.
” صدای اصلاحات “ سید محمود واعظی درباره اختصاص بودجه به معاونت اجرایی

ریاست‌جمهوری آن هم در شرایطی که معاون اجرایی رئیس‌جمهور مشخص نیست، گفت:

در حال حاضر معاونت اجرایی فعالیت‌هایی که در گذشته انجام می‌داده کما فی سابق انجام می‌دهد

و همه آن‌ها سرجایشان هستند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: این ردیف بودجه برای آن دسته از فعالیت‌هایی

که بخشی از آن در دولت و بخشی دیگر که در وزارت‌خانه انجام می‌شود در نظر گرفته شده است.

وی در پاسخ به این سوال که معاون اجرایی رئیس‌جهور چه زمانی معرفی می‌شود، گفت:

هر وقت انتخاب شد می‌گوئیم در حال حاضر بنایی برای این کار نداریم.

ایلنا