استانداران احضار شده اکثراً تبرئه شده‌اند
استانداران احضار شده اکثراً تبرئه شده‌اند

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در خصوص آخرین وضعیت پرونده استانداران گفت: تا جایی که اطلاع دارم افرادی که احضار شده بودند، تبرئه شدند. ” صدای اصلاحات “ سید محمود واعظی در خصوص آخرین وضعیت استانداران احضار شده در ارتباط با آن چه تخلفات انتخاباتی گفته می‌شود، گفت: تا جایی که اطلاع دارم هر کدام از این […]

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در خصوص آخرین وضعیت پرونده استانداران گفت: تا جایی که اطلاع دارم افرادی که احضار شده بودند، تبرئه شدند.
” صدای اصلاحات “ سید محمود واعظی در خصوص آخرین وضعیت استانداران احضار شده

در ارتباط با آن چه تخلفات انتخاباتی گفته می‌شود، گفت: تا جایی که اطلاع دارم

هر کدام از این افراد که احضار شده‌اند یک به یک تبرئه شده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که استاندار کدام استان‌ها تبرئه شده‌اند، عنوان کرد:

من دقیقا همه این مسائل را دنبال نمی‌کنم و یادم نیست اما تا جایی که می‌دانم اکثرا تبرئه شده‌اند.

ایلنا